Mercedes-Benz

Školení zaměstnanců

Naše společnost velmi dbá na vzdělávání svých zaměstnanců. Každý zaměstnanec je na zapracování přidělen ke zkušenějšímu kolegovi.

Povinná školení při nástupu do zaměstnání

Během prvního dne zaměstnání dostanou zaměstnanci základní informace o společnosti, její struktuře a produktech od svého nejbližšího nadřízeného nebo pověřeného kolegy. V rámci zkušební doby zaměstnanci absolvují úvodní/vstupní školení, která jsou nutná k výkonu jejich práce.

Odborná školení

Společnost MBCZ poskytuje svým zaměstnancům pravidelná odborná školení ve vlastních školicích prostorách vybavených nejmodernějším zařízením.

Pro více informací nahlédněte do Příručky pro uchazeče o zaměstnání.