Mercedes-Benz

Informace pro nové zaměstnance

PRVNÍ DNY V ZAMĚSTNÁNÍ

Dokumenty

Během prvního dne v zaměstnání společnosti Mercedes-Benz PRAHA noví zaměstnanci předkládají nebo odevzdávají na HR oddělení následující dokumenty:

- zápočtový list (potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele)

- kopii dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

- doklady potřebné pro účely daně z příjmu (originál potvrzení o studiu, pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na studenta; daňové zvýhodnění na dítě se dokládá kopií rodného listu dítěte, potvrzením od zaměstnavatele matky/otce, že neuplatňuje daňové zvýhodnění, pokud je dítě zletilé, je třeba doložit i originál potvrzení o studiu dítěte)

- potvrzení o provedené pracovně-lékařské prohlídce

- ke kontrole předloží: občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud je nutný k výkonu práce), registrační kartu zdravotní pojišťovny, číslo účtu pro zasílání mzdy

- cizí státní příslušníci předloží pas, zaměstnaneckou kartu, povolení k poby

V prvních dnech Vás také čeká fotografování na vstupní kartu zaměstnance.

Každý zaměstnanec je povinen písemně informovat personální oddělení (mzdovou účetní) o veškerých změnách max. do 8 kalendářních dnů.

První 3 pracovní dny v měsíci probíhá výpočet mezd, proto se se svými dotazy obracejte na mzdovou účetní mimo tyto dny.

Uvedení do zaměstnání

Zaměstnanec je zpravidla v doprovodu vedoucího příslušného oddělení nebo pověřeného kolegy proveden po novém pracovišti a seznámen se svými kolegy. O nástupu nového pracovníka informuje kolegy vedoucí příslušného oddělení.

Pracovně-lékařské prohlídky

Zaměstnanec je povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce ve smluvním zdravotnickém zařízení před nástupem do zaměstnání. Prohlídka je plně hrazena zaměstnavatelem. Pokud se vstupní lékařskou prohlídkou vzniknou zaměstnanci výdaje za výpis z lékařské dokumentace, Mercedes-Benz PRAHA tyto náklady zaměstnanci uhradí, a to po předložení potřebných dokladů.

K periodické lékařské prohlídce jste vyzváni po 2-6 letech v závislosti na rizikovosti pracovní kategorie, do které spadáte.

Vstupní karta

Vstupní karta slouží ke vstupu do budovy, ke konzumaci v závodní jídelně a pro pracovníky servisu k evidenci docházky a zakázek. Svou vstupní kartu obdržíte od  IT oddělení (linka 113). Abyste mohli využívat závodní jídelnu, je třeba kartu zaregistrovat na baru MB Foods, který se nachází v showroomu (Chodov).

Ztrátu karty neprodleně nahlaste na IT oddělení, kde vám již za poplatek 300 Kč vystaví novou.

Pracovní doba a její evidence

Toto téma je zpracováno ve směrnici MBCZ 29 Organizační řád MBCZ, která je uložena na zaměstnaneckém intranetu, v sekci „Procesní instrukce“. S pracovní dobou a její evidencí Vás seznámí Váš vedoucí.

Školení

Během prvního dne dostanete základní informace o společnosti, její struktuře a produktech od svého nejbližšího nadřízeného nebo pověřeného kolegy. V rámci zkušební lhůty absolvujete další školení, která jsou nutná k výkonu práce, např. školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrana, školení řidičů, zaškolení do různých systému koncernu Daimler, případně produktová školení.

Zaškolení do pracovní pozice probíhá prostřednictvím zkušených kolegů, kteří Vám rádi poradí. Odborná školení probíhají na základě plánů vzdělávání ve vlastních školících prostorách vybavených nejmodernější technikou a zařízením.

Jazykové kurzy

Zaměstnanci můžou využít ke svému rozvoji jazykové kurzy, které jsou plně hrazeny zaměstnavatelem. Vyučujeme anglický a německý jazyk v různých úrovních pokročilosti. Cizincům hradíme kurzy českého jazyka. V případě zájmu, informujte svého nadřízeného a HR oddělení. 

Kantýna

Stravování je zajišťováno externí firmou. Před první konzumací v kantýně je nezbytné zaregistrovat vstupní kartu. Konzumace je načítána na kartu, platba pak probíhá srážkou ze mzdy na konci měsíce.

Každý den je možný výběr ze čtyř hlavních jídel, salátů, nápojů a doplňkového sortimentu. Týdenní jídelníček si můžete prohlédnout na našem intranetu. Objednávku hlavního jídla je možné provádět na terminálu v kantýně, vždy 1-5 dnů předem. Díky objednávce bude zajištěn dostatek porcí.

Ve vyhrazených dopoledních a odpoledních hodinách lze v kantýně zakoupit různé druhy potravin a nápojů. Přestávka na jídlo a oddech je zaměstnancům poskytnuta v trvání 30 minut v době mezi 11.30 – 14.00 (otevírací doba kantýny pro vydávání obědů).

Společnost přispívá svým zaměstnancům na úhradu vybraných produktů do maximální výše 86 Kč včetně DPH na jeden pracovní den.

PŘEHLED DOTOVANÝCH POLOŽEK (vč. DPH)

Ceny položek

Celková cena

Dotace MB*

Cena pro zaměstnance

Hlavní jídlo s přílohou / Vegetariánské jídlo / Velký salátový talíř

105,60

58,60

47,00

Hlavní jídlo bez přílohy

86,00

48,00

38,00

Minutka

112,40

62,40

50,00

Polévka / Příloha / Dezert / Ovoce

19,60

10,60

9,00

Malý salát 200g

31,30

17,30

14,00

Sálát ve skleničce150 g (okurka, mrkev, kompotované ovoce)

23,40

13,40

10,00

Pečivo

2,90

0,90

2,00

Dressing

11,70

6,70

5,00

*Maximální výše dotace pro zaměstnance na den je v součtu 86 Kč.

Kuchyňky

Zaměstnanci mohou využívat kuchyňku, kde je k dispozici lednice. Prosíme kolegy, aby v kuchyňkách udržovali pořádek a dodržovali zásady bezpečnosti práce. Zaměstnanci servisu mohou libovolně používat kávomat.

Lékárnička a ohlašovna úrazů

Zaměstnanci mohou využívat kuchyňku, kde je k dispozici lednice. Prosíme kolegy, aby v kuchyňkách udržovali pořádek a dodržovali zásady bezpečnosti práce. Zaměstnanci servisu mohou libovolně používat kávomat.