Dodatečná instalace PPC

18.04.2016

Inovační systém prediktivního řízení hnacího ústrojí (PPC) spojuje údaje z GPS a topografické mapy se systémem Mercedes PowerShift 3. Volba převodového stupně a rychlost jsou prostřednictvím tempomatu prediktivně a zcela automaticky přizpůsobeny konkrétním podmínkám na silnici
PPC využívá kinetickou energii před jízdou do kopce, podřazuje během stoupání, ubírá plyn před vrcholky kopců a umožňuje vozidlu setrvačností sjíždět ze svahů.
Výsledek: optimalizace spotřeby paliva až o 5%. Dodatečná instalace PPC se proto vyplatí i při malém počtu najetých kilometrů.
Balíček pro dodatečnou instalaci PPC (B6 683 0049)* obsahuje následující součásti:
Ovládací modul
Sadu součástí antény GPS
Kabelový svazek
Kabelovou průchodku
Kabelové svorky
* v kombinaci s PowerShift 3 (G5G), nelze instalovat do vozidel s následujícími kódy výbavy: F2L, G0B, G0C, G0D, G0S, G0X, G2D, G3Y.
V přídě zájmu o domontáž se můžete obrátit na pana Rudolfa Nováka (tel.: 271077595 nebo e-mail rudolf.novak@daimler.com)