Zajištěná mobilita: Servis CharterWay.

Zajistěte si krytí. Podle Vašich individuálních požadavků.

Vozidlo může být ekonomické především tehdy, je-li schopno provozu. Za účelem zajištění mobility a zachování hodnoty Vašeho vozového parku nabízíme servis a údržbu, které budou vyhovovat vašim individuálním požadavkům a navzájem se doplňovat. Na přání mohou zahrnovat poskytnutí náhradních vozidel, výměnu pneumatik a servis.

Zásada: vypočitatelné pevné splátky namísto nekrytých rizik.

Servisní produkty CharterWay:

ProductPopis
Service Complete - údržba a opravy včetně opotřebených dílů.Kompletní servisní balíček, který Vám umožňuje mít náklady na vozový park pod kontrolou.
Service SelectPlus –prodloužená záruka vozidel včetně údržby.Kombinace prodloužené záruky sbalíčkem Service ExtendPlus a servisu s balíčkem Service BestBasic.
Service Select –prodloužená záruka hnacího ústrojí včetně údržby.Kombinace prodloužené záruky sbalíčkem Service Extend a servisu s balíčkem Service BestBasic.
Service BestBasic –servisní balíček.Kryje veškerý nezbytný servis.
Service ExtendPlus –Service ExtendPlus – prodloužená záruka vozidla.Celková záruka vozidla prodloužená na jednotlivé díly vpodobě povinného ručení pro případ materiálních škod.
Service Extend –prodloužená záruka hnacího ústrojí.Prodloužená záruka na hnací ústrojí vašeho vozidla za výhodnou cenu.