Mercedes-Benz

Maximální využití vozidla

Inteligentní síťové propojení vozidla, servisu a vaší přepravní společnosti.

Méně stání, více jízd. Díky optimálnímu využití vozidla.

Díky inteligentnímu propojení vozidla, servisu Mercedes-Benz a Vašeho přepravního podniku lze výrazně zvýšit využití vozidla, vytížení vozidla a efektivitu Vašich logistických procesů.

Přehled výhod

- Service24h: rychlá pomoc v případě nouze po 24 hodin denně1

- Hustá servisní síť s cca 1700 servisními středisky po celé Evropě, dlouhé provozní doby, z části až do 22 hodin

- Za příplatek dostupný programovatelný zvláštní modul pro zjednodušené ovládání a obsluhu nástaveb

- Palubní počítač Fleetboard Truck Data Center2 jako základ pro všechny služby Fleetboard

- Za příplatek dostupný automatický start-stop systém pro nástavby

Mercedes-Benz Service24h: nepřetržitá podpora.

Služba Mercedes-Benz Service24h zajišťuje okamžitou pomoc v případě poruchy – 365 dní v roce a 24 hodin denně. Volající mohou využít bezplatnou3 telefonní linku +420 296 335 698. V případě poruchy se dostaví servisní technici s dobře vybavenou pojízdnou dílnou, aby mohlo vozidlo co nejrychleji pokračovat v cestě.

Aplikace Fleetboard Apps.

Fleetboard nabízí individuální telematická řešení, která přispívají ke snížení nákladů a zároveň ke zvýšení produktivity. Pro využití celého portfolia služeb Fleetboard jsou k dispozici desktopová/klientská řešení jako různé aplikace pro operační systém Android a iOS.

/1/ V případě zranění osob nejdříve informujte policii a záchrannou službu.

/2/ Standardní výbava s možností zrušení.

/3/ V závislosti na poskytovateli služeb.

/4/ Alternativně: +49 69 95307277 (vznikají náklady při volání do pevné sítě).