Mercedes-Benz

Přehled služeb

Pomocí těchto služeb Vás udržíme v pohybu. A Váš byznys v plynulém chodu.

Na jaká vozidla se vztahuje tato sada dlouhodobé mobility?

Mercedes-Benz MobiloVan platí bez jakéhokoliv omezení počtu ujetých kilometrů pro všechna vozidla Citan, Sprinter a Vito [1]

- s první registrací od 1. 10. 2012 včetně

- prodaná a dodaná společností Daimler AG nebo prodejní organizací Mercedes-Benz v oblasti platnosti

- a registrovaná a provozovaná v těchto zemích v době, kdy je uplatňováno krytí

Přehled služeb

Služby v případě poruchy

2 roky od první registrace, poté mezi servisními prohlídkami po dobu až 30 let

Návštěvy servisu kryté garancí a kulancí (>2 normohodiny) [2]

První registrace

Cestovní výdaje technika
na přepravu na místo a z místa poruchy

X

Pomoc na místě
Malé opravy na místě do 150 EUR včetně DPH (další náklady na materiál jako pneumatiky, akumulátory, klíčky a také maziva a provozní kapality jsou z krytí vyloučeny)

X

Odtažení
do nejbližšího autorizovaného servisu Mercedes-Benz

X

Taxi / vozidlo s řidičem / veřejná doprava
do max. 75 EUR včetně DPH v případě poruchy nebo nutnosti ponechat vozidlo v servisu.

Služba vrácení vozidla
v okruhu do 50 km od autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz

● [3]

Náhradní vozidlo
po dobu opravy vozidla až na 3 pracovní dny. Na tento benefit se vztahují obvyklé tržní podmínky (např. spoluúčast na pronajatá vozidla). Typ vozidla závisí na dostupnosti. Nejsou kryty další náklady jako např. servisní kapality atd.

● [4]

Letecká/železniční doprava
pro cestu tam a zpět pro Vás a spolucestující do max. výše 400 EUR včetně DPH na osobu.

X

Hotelový pokoj
vvčetně snídaně na dobu trvání opravy pro Vás a spolucestující na dobu max. tří pracovní dní a do max. výše 400 EUR na osobu

X

1] Vezměte prosím na vědomí následující vylučovací kritéria. Mercedes-Benz MobiloVan například neplatí v případě nedbalosti. Podrobnější informace můžete získat od svého autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz nebo v doplňkových pokynech ve Vašem vozidle.

[2] Platí na opravy trvající déle než dvě hodiny a prováděné v souvislosti se zárukou na nová vozidla, odpovědností za vady materiálu nebo jako kulanční opravy.

Kontaktuje prosím svého autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz včas, aby mohl naplánovat Vaši mobilitu na dobu, kdy bude Vaše vozidlo v servisu.

[3] Včetně služby vyzvednutí vozidla.

[4] Jako alternativa jiných služeb mobility.