Fleet centrum

Jiří Opichal
Fleetový prodej osobních vozidel Mercedes-Benz
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov
Tel.: 271 077 319
Mob.: 603 883 036
E-mail: jiri.opichal@daimler.com

Petr Kratochvíl
Fleetový prodej osobních vozidel Mercedes-Benz
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov
Tel.: 271 077 111
Mob.: 737 797 828
E-mail: petr.kratochvil@daimler.com

Michaela Varhaníková
Key Account Manager
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov
Tel.: 271 077 310
Mob.: 603 883 009
E-mail: michaela.varhanikova@daimler.com

Evžen Fík
Fleetový prodej dodávkových vozidel Mercedes-Benz
Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov
Tel.: 271 077 373
Mob.: 603 883 014
E-mail: evzen.fik@daimler.com