Integrovaný Systém Řízení

Integrovaný systém řízení ve společnosti Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. propojuje do jednoho celku požadavky mezinárodních norem Systému managementu kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001:2016 a Systému environmentálního managementu dle standardu ČSN EN ISO 14001:2016.
Systém managementu kvality
Společnost Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. zavedla Systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001 v rámci snahy o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných svým zákazníkům.
ISO 9001 vychází ze všeobecných zásad systému kvalitního řízení a klade důraz na spokojenost zákazníka a na neustálé zlepšování všech činností společnosti.
Systém environmentálního managementu
Systém environmentálního managementu, jehož požadavky specifikuje mezinárodní standard ISO 14001, je ve společnosti Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. zaveden se záměrem podpory ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.
ISO 14001 nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování, ale klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí, jako jsou voda, vzduch, půda, odpady, a další. 
Aktuální záměry společnosti v oblasti ISŘ jsou vytyčeny Politikou ISŘ.
Kontakt
Marek Sixta
tel: +420 271 077 225
e-mail: marek.sixta@daimler.com

Dokumenty ke stažení: