Mercedes-Benz

Kampaň: Rizika práce „na černo“

Téma „práce na černo“ se v médiích objevuje velmi často. Mnohdy je ale stále bráno na lehkou váhu a představa o tom, jaká rizika s sebou práce „na černo“ skutečně přináší, je velmi zkreslená. Proto jsme v naší společnosti uskutečnili kampaň „Práce na černo“, abychom zvýšili povědomí veřejnosti na toto téma, protože i někteří podnikatelé v automobilovém průmyslu, jak víme z médií, nabízejí práci bez pracovní smlouvy. Případně se smlouvou, ale s minimální mzdou, přičemž ostatní peníze jsou pracovníkům vypláceny takzvaně „bokem“.

Na odchod z jakékoli stabilní společnosti za příslibem vyššího platu mohou ale zaměstnanci nepěkně doplatit. Zdánlivě lepší platové podmínky totiž nejsou ve skutečnosti výhodné a rozhodně nenahradí plnohodnotnou mzdu z pracovního poměru. Je dobré si uvědomit, že pokud hrubá mzda činí například 20 000 korun, zaměstnavatel za zaměstnance zaplatí dalších 34 % navíc za zákonné odvody, tedy celkem 26 800 korun.

Jak již bylo řečeno, firmy, které zaměstnávají „na černo“, neodvádí za své zaměstnance odvody na sociální a zdravotní pojištění. Osoby, které se takto nechají zaměstnat, láká možná v ten daný okamžik „vyšší“ aktuálně vyplacený výdělek, touží vydělat peníze rychleji a také dostávat peníze „bokem“ na ruku vícekrát měsíčně. Mohou tak mít pocit, že si vydělávají více peněz. Ale v případě, že onemocní, přijdou k úrazu nebo ztratí práci, na tom výrazně prodělají, protože zůstanou zcela bez finančních prostředků.

Rizik práce „na černo“ je celá řada. Především jsou to sankce pro obě strany, tedy zaměstnance i zaměstnavatele, které udělí na základě kontroly Úřad práce. Pokuta může dosáhnout statisíců korun. Dále pak v případě pracovního úrazu a při nemožnosti vykonávání práce nevzniká zaměstnanci nárok na sociální dávky a ani nemocenské dávky v těchto případech stát nevyplácí. Pokud někdo pracuje „na černo“, musí počítat také s dopadem na výši starobního důchodu.

Mezi další negativní faktory hrozí při práci bez pracovní smlouvy také okamžité ukončení práce bez výpovědní lhůty. Také v mnoha případech pracovníkům nikdo neposkytuje odborná školení, a oni tak nemohou do budoucna prokázat praxi. Lidé zaměstnaní „na černo“ nemohou počítat s příplatky nebo výkonovou odměnou, ale ani s odměnami za pracovní či životní výročí a dalšími benefity. Komu chybí doklad, že je řádně zaměstnán, si nemůže vzít ani hypotéku, ani půjčku od finančních institucí.