Mercedes-Benz

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás prioritou. Na pravidelných schůzkách a vyplňováním dotazníků průběžně zjišťujeme názor našich zaměstnanců na pracovní prostředí a snažíme se zavést opatření, která vedou ke spokojenosti.

Pro více informací nahlédněte do Příručky pro uchazeče o zaměstnání.