Mercedes-Benz

Zaměstnanecké výhody

Společnost Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. nabízí svým zaměstnancům zázemí nadnárodní společnosti s velkou tradicí a světovým jménem. Nabízíme kvalitní pracovní prostředí s orientací na každého zaměstnance a v neposlední řadě také mnoho benefitů.

Zaměstnanecký leasing

Momentálně pozastaveno z důvodů problému s produkcí vozů.

Slevy na práce v servisu, náhradní díly a doplňky

V naší společnosti poskytujeme zaměstnancům slevy na práci v našem servisu a slevy na náhradní díly.

5 týdnů dovolené

Zaměstnanci mohou čerpat 5 týdnů dovolené, což je o týden navíc, než je stanoveno zákonem.

Zaměstnanecké peněžní dary u příležitosti významných životních událostí

Ať již jde o zaměstnancovo významné životní jubileum či výročí zaměstnání u naší společnosti, narození potomka nebo odchod do důchodu; máme pro tyto příležitosti připraven pro zaměstnance zajimavý finanční dar.

Tip bonus za doporučení nového zaměstnance

Za přivedení nového zaměstnance (platí pouze pro vybrané profese v servisu) náleží stávajícímu zaměstnanci odměna v celkové výši 30 000 Kč. Po třech měsících trvání pracovního poměru nového zaměstnance bude vyplacena první část odměny ve výši 15 000 Kč a po šesti měsících trvání pracovního poměru zbývající část 15 000 Kč.

Jazykové kurzy

Zaměstnanci mohou navštěvovat kurzy anglického a německého jazyka.

Sick Days

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 3 volné pracovní dny (tzv. „Sick Days“) v průběhu jednoho kalendářního roku pro případ, že je zaměstnanec využije v době svých zdravotních problémů.

Zaměstnanecká půjčka

Zaměstnanci mohou využít tento benefit, pokud mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou a pracovní poměr trvá déle než 1 rok.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Zaměstnavatel hradí za zaměstnance pojištění ve výši 2 000 Kč ročně.

Rozšířené lékařské prohlídky

Zaměstnanci mají možnost využít rozšířené lékařské prohlídky (nad rámec povinných prohlídek).

Příspěvek na ubytování

Zaměstnavatel hradí zaměstnancům pracujícím v servisu příspěvek na přechodné ubytování až do výše 3 500 Kč měsíčně. Podmínky poskytnutí příspěvku jsou následující: dojezdová vzdálenost nad 50 km a ubytování ve schválené smluvní ubytovně v blízkém okolí pracoviště.

Příspěvek na stravování

Obědy a večeře jsou zajištěny externí gastronomickou firmou. Oběd si lze vybrat vždy ze tří teplých jídel, salátu a bohatého doplňkového sortimentu. Společnost přispívá svým zaměstnancům na úhradu vybraných produktů do maximální výše 79 Kč včetně DPH na jeden pracovní den.

Rodinná vstupenka do pražské ZOO

Velmi oblíbeným benefitem je zapůjčení rodinné
vstupenky do pražské ZOO.

Slevy třetích stran

Nadstandardní slevy vyjednané u subdodavatelů je možné čerpat u cestovních kanceláří, fitness center, paláce knih Luxor, penzionů a hotelů nebo přímo u společností T-Mobile, Dell Computers, Microsoft, Makro a mnoha dalších.

Příspěvek na penzijní a životní pojištění

Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům též na penzijní a životní pojištění, výše příspěvku je uvedena v Příručce pro uchazeče.

Pro více informací nahlédněte do Příručky pro uchazeče o zaměstnání.