Mercedes-Benz

Převzetí vozidel s ukončenou životností

Stálost a ochrana životního prostředí u společnosti Daimler.

Pokud se jednoho dne budete muset rozloučit se svým vozidlem, pak Vás prosíme o vrácení Vašeho vozidla v rámci naší sítě zpětného převzetí vozidel.

Společnost Mercedes-Benz zorganizuje jednoduché a bezplatné převzetí a také zužitkování Vašeho vozidla v souladu se zákonem a šetrně k životnímu prostředí.

Vrácením Vašeho vozidla a s tím spojenou efektivní recyklací materiálů plnohodnotně přispějete k uzavření recyklačního oběhu a šetření všech našich zdrojů.