Mercedes-Benz

Pojištění vozidla

Mějte svůj nákladní vůz vždy spolehlivě a efektivně zajištěný.

Naši strážní andělé pro váš nákladní vůz Mercedes Benz.
Bezpečné zboží.

Bezpečnost, spolehlivost a efektivita – hodnoty, které můžete požadovat nejen od nákladních vozů Mercedes-Benz, nýbrž také od našich pojištění. S pojištěním nákladních vozidel využíváte výhod balíčku pojištění, které je perfektně přizpůsobeno vám a vašemu podnikání.

Se silným pojistným produktem pro Vaše vozidlo se můžete plně soustředit na Vaše podnikání. Pokud dojde k nejhoršímu, máte jistotu, že bude váš pojistitel reagovat rychle a spolehlivě. Abyste byli na cestách vždy v bezpečí a vaše podnikání plynule běželo.

Pojištění nákladních vozidel Mercedes-Benz.

Střižené na míru pro vás a vaše vozidlo.

S pojištěním nákladních vozidel Mercedes-Benz využíváte výhod balíčku pojištění, které je perfektně přizpůsobeno vám a vašemu podnikání. Pro výpočet pojistného je rozhodující motorizace Vašeho nákladního vozu, jeho způsob používání a individuální doba bezeškodního období. Ostatně: Pokud nemáte dostatečnou dobu bezeškodního období, získejte na počátku smlouvy výhodu mimořádného zařazení do třídy s bezeškodního průběhem. A v případě spoluúčasti si můžete zvolit ze dvou variant: 5 % nebo 10 %.
  • Komplexní pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění
  • K dispozici jsou dvě varianty spoluúčasti
  • Atraktivní i bez vlastního bezeškodního období: Mimořádné zařazení na začátku smlouvy do třídy s bezeškodním průběhem
  • Vaše pojistné je stanoveno podle motorizace a způsobu použití pojištěného vozidla
  • 100 mil. Korun českých pojistné krytí ze zákonného pojištění odpovědnosti v případě poškození osob, věcné a majetkové škody, maximálně 100 mil. Korun českých pro jednu poškozenou osobu
  • Spolupojištění nástaveb a přestaveb je kalkulováno dohromady s vozidlem.
  • Soupojištění provozních škod, poškození brzd a škod způsobených rozbitím

Pojištění na fakturovanou cenu GAP.

Pojištění na fakturovanou cenu GAP: Součástí již všech našich leasingových produktů.

V případě krádeže nebo totální škody hradí někteří pojistitelé užitkových vozidel pouze skutečnou tržní cenu vozidla. Vzhledem k tomu, že je však obvykle nižší než částka odstupného vašeho leasingu, vzniká finanční mezera. Pojištění na fakturovanou cenu GAP tuto mezeru kryje, takže nemusíte platit žádné následné platby. A nejlepší na tom je, že je bezplatnou součástí našich leasingových produktů.

Vzbudili jsme váš zájem?

Kontaktujte našeho prodejce a získejte více informací o našich nabídkách a vaši výhodách, jako je zákonné pojištění zodpovědnosti a havarijní pojištění nebo pojištění na fakturovanou cenu GAP.