Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Uptime

Efektivita je součtem detailů.

Inteligentní síťové propojení. Pro efektivnější využití vozidla.

Třetí pilíř RoadEfficiency se skládá ze servisní inovace Mercedes-Benz Uptime a dalších průkopnických výhod nového Actrosu. Kromě zjednodušeného ovládání a snadnějších pracovních postupů k nim patří také inteligentní propojení řidiče, vozidla a logistických procesů, což umožňuje výrazné zvýšení využití vozidla a vytížení vozidla.

Vize, která se skrývá za Mercedes-Benz Uptime: stoprocentní možnost plánování a maximální disponibilita vozidla.

S Mercedes-Benz Uptime sledujeme jasný cíl: postupně omezit neplánované výpadky vozidel na minimum a umožnit plánování oprav – a tím pro Vás neustále zvyšovat disponibilitu vozidel.

Přehled výhod

- Osobní péče ze strany servisu Mercedes-Benz

- Maximální možnost plánování a efektivity Vašich návštěv servisu

- Vyšší disponibilita Vašeho vozového parku

- Přehled o stavu vozidel v celém vozovém parku v reálném čase

- Okamžité informování a jasné doporučení k provedení opatření v případě zjištěné potřeby opravy nebo údržby

- Integrované řešení pro nákladní vozidlo a návěs

Inteligentní propojení vozidla

Díky inteligentnímu síťovému propojení vozidla, servisu Mercedes-Benz a Vaší přepravní společnosti stanovuje služba Mercedes-Benz Uptime nová měřítka. Výsledek: výrazné zlepšení možností plánování návštěv servisu a zvýšená dostupnost vozidla.

+ Péče o zákazníky v reálném čase

Tři služby, jeden cíl: vyšší využití vozidla díky dokonalé péči o zákazníky.

Mercedes-Benz Uptime výrazně zvyšuje disponibilitu vozidel – díky podpoře v reálném čase v podobě opravárenských opatření pro zákazníky, efektivnímu managementu oprav a údržby a zabránění odstávkám vozidel.

Efektivní management oprav a údržby

Včas rozpoznaná potřeba údržby a oprav je automaticky sdělena Vámi zvolenému servisnímu partnerovi Mercedes-Benz. Na základě těchto informací sloučí Váš servisní partner příslušné údržbové a opravárenské práce do jedné návštěvy servisu, aktivně Vás kontaktuje a dohodne s Vámi termín, který je optimálně přizpůsoben Vašemu plánování jízd a aktuální potřebě údržby. Díky transparentním informacím o stavu Vašich vozidel v reálném čase je servis v maximální míře připraven na Vaši návštěvu – včas jsou objednány potřebné díly, naplánována kapacita servisu a vystavena objednávka opravy. Návštěvy servisu a s tím spojené doby výpadku vozidla jsou tak omezeny na minimum.

Podpora opravárenských opatření zákazníků v reálném čase

Opravy neprovedené včas v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla nebo způsobují nehody či poškození. Pro předcházení takovým komplikacím Vám služba Mercedes-Benz Uptime prostřednictvím zákaznického portálu poskytuje včasná upozornění a konkrétní pokyny k realizaci potřebných opravárenských opatření na Vašem nákladním automobilu nebo návěsu, která můžete snadno provést sami a vyhnout se tak zbytečným pobytům v servisu a nákladům na opravu. Sem patří například doplňování provozních prostředků jako je AdBlue® nebo korekce tlaku vzduchu v pneumatikách.

Zabránění předvídatelným odstávkám vozidel

Jestliže je avizován systémem zjistitelný výpadek (např. z důvodu netěsnosti ve vysokotlakém okruhu zásobování palivem)*, bude Vás Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) neprodleně informovat. V případě nutnosti okamžité opravy Vás CAC podpoří při zajištění termínu návštěvy servisu, který bude optimálně sladěn s trasou a přepravními úkoly Vašeho vozidla. . CAC přitom v předstihu ověří dostupnost potřebných dílů a prostředků v servisu, aby byla umožněna bezodkladná oprava vozidla. Tím lze zabránit možné poruše, zajistit rychlou opravu Vašeho nákladního automobilu a splnit přepravní zakázku.

+ Přehledné pokyny

Zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime: všechny pokyny přehledně na jednom místě

Exkluzivní zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime Vám poskytne v reálném čase kompletní přehled aktuálního provozního stavu celého Vašeho vozového parku.

Zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime

Pokud se rozhodnete pro službu Mercedes-Benz Uptime1,2,3,4, získáte přístup na exkluzivní online portál Mercedes-Benz Uptime. V reálném čase je dostupný kompletní přehled o celkovém stavu Vašich vozidel: všechna aktuální hlášení služby Mercedes-Benz Uptime jsou přehledně zobrazena. Máte zde k dispozici také informace o aktuálním stavu dílů podléhajících opotřebení a provozních prostředků jednotlivých vozidel. To umožňuje optimální plánování údržby a oprav. A budete-li kromě služby Mercedes-Benz Uptime využívat také službu Fleetboard, budou se Vám tyto informace zobrazovat také v aplikaci Fleetboard Cockpit. Můžete tak dále pracovat ve Vašem obvyklém systému.

Služba Mercedes-Benz Uptime je nedílnou součástí servisní smlouvy Mercedes-Benz Complete.

= Mercedes-Benz Uptime

Použití služeb Mercedes-Benz Uptime

Se servisní inovací Mercedes-Benz Uptime2,3,5 budou Vaše jízdy spolehlivé a hospodárné. Protože potřeba opravy a údržby bude včas rozpoznána, což usnadní plánování.

Prostřednictvím nepřetržité komunikace všech propojených systémů ve vozidle je každý den u každého nákladního vozidla vygenerováno několik gigabytů dat, které jsou využity pro nejrůznější diagnostiku vozidel. Přitom je již dnes u velké části diagnostických procesů podporován jejich plně automatický a na dálku řízený průběh pomocí služby Mercedes-Benz Uptime. Díky tomu je příčina závady známa ještě před příjezdem Vašeho vozidla do servisu.

Mercedes-Benz Uptime dokáže po zaznamenání dat v nákladním vozidle v průměru za 240 sekund u prodejce zcela automaticky nahrát doporučená opatření pro servis. To je možné díky uložení existujícího know-how servisu na backendových serverech servisu Mercedes-Benz. Tím je zajištěna diagnostika, jasná doporučená opatření a identifikace dílů na základě příslušného návodu na opravu. Nebo zkrátka: díky tomu se lze optimálně připravit i na neplánované návštěvy servisu.

Ve více než 1500 retailových podniků Mercedes-Benz v Evropě, certifikovaných pro služby Mercedes-Benz Uptime, tak například dochází ke zkrácení doby diagnostiky pro vstupní test v servisu až na faktor 3. To přináší úsporu času a nákladů. U většiny vozidel využívajících služby Mercedes-Benz Uptime se proto díky včasné detekci chyb již podařilo omezit neplánované návštěvy servisu o více než polovinu. To není příslib, ale realita.

Pro Vás to znamená: rychlejší návrat nákladních vozidel na silnici. Služby Mercedes-Benz Uptime umožňují vyšší disponibilitu vozidel a tím i jejich efektivnější využití.

Efektivita pro nás není jen cílem. Ale cestou.

Inteligentní propojení řidiče, vozového parku a zakázky nabízí možnost dalšího zvýšení efektivity. S analýzou použití Fleetboard a našimi školeními řidičů lze spotřebu trvale snižovat.

Fleetboard

Fleetboard nabízí individuální řešení telematiky pro zvýšení vytížení vozidel a efektivity Vašeho vozového parku na maximum. Budete tak mít vše pod kontrolou – vždy a všude.

Analýza výkonu Fleetboard

Analýza použití Fleetboard přispívá ke stylu jízdy snižujícímu spotřebu a opotřebení vozidla. K tomu účelu zaznamenává telematický systém technické údaje z nákladního vozidla a vyhodnocuje je. Kromě toho se zobrazí, jak intenzivně je systém Predictive Powertrain Control využíván. Na základě těchto údajů je jízdní chování řidičů ohodnoceno známkami. To umožňuje objektivní posouzení stylu jízdy a přizpůsobení školení příslušnému řidiči. Vše společně může vést k úspoře paliva až 15 %.

/1/ K dispozici pro objednávky nových vozidel Actros, Arocs, Antos.

/2/ K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě Mercedes-Benz nebo jako samostatný produkt.

/3/ Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.

/4/ V kombinaci s Truck Data Center, standardní zrušitelná výbava pro Actros, příplatková výbava pro Arocs a Antos.

/5/ Standardní výbava s možností zrušení.