Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Service24h

Postavíme Vás ve dne i v noci zpátky na nohy.

Využijte funkci Fleetboard ve svém vozidle.

V případě, že Vaše vozidlo není výše uvedenou funkcí vybaveno,
volejte: +420 296 335 698.

Často lze poruchu odstranit hned na místě. Pokud to nebude možné, zajistíme odtah Vašeho vozidla do nejbližšího servisu Mercedes-Benz.