Mercedes-Benz

Převzetí vozidel s ukončenou životností

Pokud se jednoho dne budete muset rozloučit se svým vozidlem, pak Vás prosíme o vrácení Vašeho vozidla v rámci naší sítě zpětného převzetí vozidel. Společnost Mercedes-Benz zorganizuje jednoduché a bezplatné převzetí a také zužitkování Vašeho vozidla v souladu se zákonem a šetrně k životnímu prostředí. Vrácením Vašeho vozidla a s tím spojenou efektivní recyklací materiálů plnohodnotně přispějete k uzavření recyklačního oběhu a šetření všech našich zdrojů.